Privātuma politika

Šajā Privātuma politikā mēs sniedzam obligāto informāciju par personas datu apstrādi, saskaņā ar Eiropas Savienības Vispārējā datu aizsardzības regulu Nr. 2016/679 (ES) (turpmāk tekstā – Regula), kas tiek veikta, kad jūs izmantojat mūsu tīmekļa vietni.

Datu pārvaldītājs, kas nosaka jūsu personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus, ir SIA “Kainaiži” (Reģistrācijas Nr. 40103520283, juridiskā adrese: Smiltenes novads, Brantu pagasts, “Kainaiži”, LV-4708, faktiskā adrese: Smiltenes novads, Brantu pagasts, “Kainaiži”, LV-4708, Tālr .: +371 28336850 e-pasts: birzi@birzi.lv)

Ir svarīgi rūpīgi iepazīties ar mūsu privātuma politiku, jo tās noteikumi tiek piemēroti katru reizi, kad jūs iegādājāties preces mūsu tiešsaistes veikalā, apmeklējat mūsu vietni vai citādi to izmantojat. 

Šajā Privātuma politikā aprakstītas arī jūsu kā datu subjekta tiesības, datu sniegšana to saņēmējiem un citi personas datu apstrādes noteikumi, kas attiecas uz visiem personas datiem, kurus uzņēmums apstrādā iepriekš minētajos nolūkos.

Sīkdatņu izmantošana

Sīkdatne (angl. Cookie) ir neliels fails, kas sastāv no burtiem un cipariem un tiek saglabāts jūsu pārlūkprogrammā vai jūsu datora cietajā diskā. Dažādiem mērķiem tiek izmantotas dažādas sīkdatnes. Sīkdatnes arī palīdz atšķirt jūs no citiem tīmekļa vietnes lietotājiem, tādējādi nodrošinot patīkamāku vietnes lietošanas pieredzi un ļaujot uzlabot vietni.

Lielākā daļa pārlūkprogrammu dod iespēju noraidīt visas sīkdatnes, bet dažās pārlūkprogrammās ir iespējams noraidīt tikai trešo pušu sīkdatnes. Jūs varat izmantot šīs iespējas. Taču ņemiet vērā, ka visu sīkdatņu bloķēšana nelabvēlīgi ietekmēs vietnes izmantošanu, un bez sīkdatnēm jūs nevarēsiet izmantot visus tīmekļa vietnē sniegtos pakalpojumus.

Mūsu vietnē tiek izmantotas šādas sīkdatnes:

 • darbību uzlabojošas (sesijas) sīkdatnes. Tās ir paredzētas tīmekļa vietnes darbības uzlabošanai un apkopo vispārīgu (anonīmu) informāciju par vietnes izmantošanu;
 • analītiskās (izsekošanas sīkdatnes no „Google Analytics”). Šīs sīkdatnes ļauj identificēt un uzskaitīt vietnes apmeklētājus, kā arī vērot, kā apmeklētāji pārvietojas vietnē, kad to izmanto. Tas palīdz uzlabot vietnes darbību, piemēram, nodrošināt, lai lietotāji varētu viegli atrast to, ko meklē. Šo sīkdatņu ievākto datu apstrādes pamatā ir piekrišana;
 • funkcionālās sīkdatnes. Šīs sīkdatnes izmanto vietnes apmeklētāju identificēšanai, kad viņi atkārtoti atgriežas vietnē. Tās dod iespēju piedāvāt vietnes apmeklētāju vajadzībām pielāgotu saturu, saglabāt klientiem aktuālu informāciju. Šo sīkdatņu ievākto datu apstrādes pamatā ir klientu piekrišana;

Kā pārvaldīt un izdzēst sīkdatnes

Lielākā daļa pārlūkprogrammu ir iestatītas, lai automātiski pieņemtu sīkdatnes. Zinot informāciju par to, kā un kāpēc tās tiek izmantotas, jūs varat izlemt, vai sīkdatnes atstāt vai arī izslēgt pārlūkprogrammā. Lielākā daļa pārlūkprogrammu dod iespēju pārvaldīt savas sīkdatnes, izmantojot to iestatījumu opcijas. Ja nevēlaties pieņemt sīkdatnes, savā pārlūkprogrammā varat izvēlēties iestatījumu nepieņemt visas sīkdatnes vai sūtīt brīdinājumu, kad tiek izveidota sīkdatne. Lai uzzinātu vairāk par sīkdatņu pārvaldīšanu, apmeklējiet: http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies/.

Mēs vēlamies brīdināt, ka, atsakoties no sīkdatnēm, jūs varat zaudēt piekļuvi dažām funkcijām. Ja nevēlaties saņemt sīkdatnes, varat iestatīt pārlūkprogrammu, lai tā noraida visas sīkdatnes vai sūta brīdinājumu, kad tiek izveidota sīkdatne.

Elektroniskā tirdzniecība

E-tirdzniecības mērķiem mēs apstrādāsim jūsu datus, kurus mēs saņemsim, kad jūs veiksiet preču iegādi, ieskaitot informāciju par jūsu iegādātajām precēm un ar maksājumiem saistītos datus. Ja reģistrācijas brīdī jūs neiesniegsiet savus personas datus, mēs nebūsim spējīgi identificēt jūs un pārdot jums preces.

Papildus jūsu iesniegtajai informācijai mēs apstrādājam informāciju par mūsu vietnē iegādātajām precēm. Informācija par mūsu vietnes izmantošanu tiek ievākta, izmantojot sīkdatnes, un aprakstīta šajā politikā. Pēc tam, kad esat samaksājis par mūsu vietnē iegādātajām precēm, mēs arī saņemam ar maksājumu saistītos personas datus, ieskaitot konta numuru un maksājuma summu. 

Personas datu nodošana datu saņēmējiem

Jūsu personas dati var tikt nodoti:

 • IT, servera, pasta, arhivēšanas, mārketinga, grāmatvedības, pasta un kurjeru pakalpojumu sniedzējiem;
 • notāriem, tiesu izpildītājiem, advokātiem, konsultantiem, auditoriem, parādu piedziņas uzņēmumiem;
 • tiesībaizsardzības un uzraudzības institūcijām, tiesai, citām strīdu izšķiršanas institūcijām;
 • potenciālajiem vai esošajiem mūsu uzņēmuma vai tā daļas pārņēmējiem vai to pilnvarotajiem konsultantiem vai personām.

Kādi ir personas datu aizsardzības principi, kurus mēs ievērojam?

Vācot un izmantojot jūsu iesniegtos un no citiem avotiem saņemtos jūsu personas datus, mēs ievērojam šādus principus:

 • jūsu personas dati tiek apstrādāti likumīgi, taisnīgi un pārredzami (likumības, godīguma un pārredzamības princips);
 • jūsu personas dati tiek vākti noteiktiem, skaidri definētiem un likumīgiem nolūkiem, un turpmāk tie netiks apstrādāti tādā veidā, kas nav savienojams ar šiem mērķiem (mērķa ierobežojuma princips);
 • jūsu personas dati ir adekvāti, piemēroti un tikai tādi, kuri nepieciešami, lai sasniegtu mērķus, kuriem tie tiek apstrādāti (datu minimizācijas princips);
 • apstrādātie personas dati ir precīzi un nepieciešamības gadījumā atjaunināti (precizitātes princips);
 • jūsu personas dati tiek glabāti tādā formā, lai datu subjektu identitāti varētu identificēt ne ilgāk, kā tas ir nepieciešams nolūkiem, kādiem personas dati tiek apstrādāti (uzglabāšanas ilguma ierobežošanas princips);
 • jūsu personas dati tiek apstrādāti tādā veidā, lai ar atbilstošiem tehniskiem vai organizatoriskiem pasākumiem nodrošinātu pienācīgu personas datu drošību, tai skaitā aizsardzību pret neatļautu vai nelikumīgu datu apstrādi, kā arī pret nejaušu zaudēšanu, iznīcināšanu vai sabojāšanu (integritātes un konfidencialitātes princips).

 

Datu subjektu tiesību īstenošana

Informējam, ka jums ir šādas datu subjekta tiesības: tiesības piekļūt jūsu datiem un zināt, kā tie tiek apstrādāti; tiesības pieprasīt labot vai – atkarībā no personas datu apstrādes mērķiem – papildināt personas nepilnīgos personas datus; tiesības pieprasīt iznīcināt jūsu datus vai apturēt jūsu datu apstrādi (izņemot glabāšanu); tiesības pieprasīt ierobežot jūsu personas datu apstrādi; tiesības uz datu pārnesamību; tiesības iesniegt sūdzību Valsts datu inspekcijai; tiesības atsaukt savu piekrišanu un nepiekrist personas datu apstrādei.

Lai būtu iespējams īstenot jūsu datu subjektu tiesības, ir nepieciešams noteikt jūsu identitāti. Ja netiks noteikta jūsu identitāte, nebūs iespējams pārliecināties, vai ar mums patiešām sazinās tā persona, kuras personas dati tiek apstrādāti, tāpēc nebūs iespējams īstenot jūsu tiesības.

Mēs varam atteikties izskatīt jūsu pieprasījumu par tiesību īstenošanu vai pieprasīt par to attiecīgu samaksu, ja pieprasījums ir acīmredzami nepamatots vai pārmērīgs, kā arī citos tiesību aktos paredzētajos gadījumos.

Ja vēlaties īstenot savas datu subjekta tiesības vai jums rodas jebkādi jautājumi par jūsu personas datu apstrādi, lūdzam sazināties ar mums, izmantojot šo kontaktinformāciju: birzi@birzi.lv vai iesniegt/nosūtīt uz uzņēmuma adresi, kura norādīta šīs politikas sākumā.